Zásady spracovania osobných údajov

Používaním našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje. Osobné údaje nám zverujete aj v súvislosti s našou vzájomnou obchodnou spoluprácou. Na tejto stránke uvádzame, aké osobné údaje zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.

Prevádzkovateľ KYSPA, s.r.o., 013 01 Teplička nad Váhom, Na Rybník 636/22, Slovenská republika, IČO: 36728730, Číslo živnostenského registra: 580-36953, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:

  • súbory cookies,
  • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho „Kontaktného formuláru“
  • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho formuláru „Cenová ponuka“

Ako používame zhromažďované osobné údaje

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich formulárov, budú použité výhradne pre účely, pre ktoré boli určené, a to na účely technickej správy webu, webovej analytiky, v rámci ankiet alebo na marketingové účely vždy len v primeranom rozsahu. Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR.

Vaše osobné údaje využívam na to, aby som vás informoval o ponukách či službách, ktoré poskytujem, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a nemáte ak záujem o informácie tohto typu, môžete ma kontaktovať a kedykoľvek sa tak od nich odhlásiť.

Ako odvolať súhlas

Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu umiestneného v päte každého mailu alebo zaslaním na mailovú adresu: jurajdungel1@gmail.com

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäti prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a ďalšie nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Doba používania súborov cookies je 6 mesiacov.

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať

Nastavenie cookie je možné zmeniť v rámci vášho internetového prehliadača v sekcii Nastavenia. Odstránením alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

Práva dotknutej osoby

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje (dotknutá osoba) má právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

GDPR